Aluprof MB-60

Hliníkové okná

mb-60-1-1.png
mb86_okno.jpg

Tepelná izolácia (Uf)
od 1,4 W/(m²K)

Odolnosť proti vode
Klasse E900;
EN 1027:2001;
EN 12208:2001

Odolnosť voči zaťaženiu vetrom
Trieda C5
EN 12211:2001;
EN 12210:2001

Odolnosť proti nárazom
Trieda 3

Hĺbka rámu
60 mm

Hĺbka dverí / krídla
60 mm / 69 mm

Hrúbka zasklenia
Rám: 5 – 41 mm Krídlo: 14 – 50 mm

Maximálne rozmery krídiel (V׊)
V do 2400 mm, Š do 1250 mm

Systém MB-60 pre okná a dvere


MB-60 je vhodný na výrobu okien, stien a dverí, kde nie sú kladené vysoké nároky na tepelnú izoláciu, ale zároveň ponúka dostatočnú konštrukčnú tuhosť a pevnosť pri zachovaní prijateľných ekonomických nákladov. Profily majú trojkomorovú stavbu. Konštrukčná hĺbka profilov hliníkového okna je 60 mm (zárubňa) a 69 mm (krídlo), pri dverách potom 60 mm (zárubňa i krídlo). Toto prevedenie vytvára jednoliatu plochu z vonkajšej strany po uzavretí v prípade okien a zlicovaný efekt povrchu krídel a zárubne v prípade dverí.

Tvar profilov dovoľuje získať pretiahnuté a odolné konštrukcie okien a dverí. Profily je možné ohýbať oi. Zárubne, krídla a priečky, čo umožňuje zhotoviť rôzne druhy oblúkových konštrukcií.

Súčiniteľ prestupu tepla Uf = 2,0-3,2W / m2K podľa EN ISO 10077 v závislosti na použitých profiloch a príslušenstva. V systéme sú použité profilované tepelné mostíky tvare omega o šírke 24 mm (okná) a 14 mm (dvere) z polyamidu zosilnené skleneným vláknom. Tvar mostíkov zvyšuje pevnosť profilov a uľahčuje ich odvodnenie, čo zaisťuje správnu tepelnú izoláciu v akýchkoľvek atmosferických podmienkach. Tesnenie z EPDM zaručuje dobrú termickú izoláciu krídel dverí, a tiež nepriepustnosť prieniku vody a vzduchu.

Charakteristickou vlastnosťou systému je jeho presná náväznosť na okien-dverový systém MB-45 a MB-70. Táto konštrukcia umožňuje použiť mnoho kompatibilných dielov v týchto systémoch – zasklievací líšt, rohovníkov, tesniacich líšt, přimykavých tesnenia, spoločných kovaní, zámkov, pántov, a tiež mnohých identických technologických procesov ako je kolíkovanie priečok, lepenie rohovníkov, atď. Výsledkom je takmer identický vzhľad konečných konštrukcií. 

FUNKČNOSŤ A ESTETIKA


• rôznorodé funkcie a spôsob otvárania okien, prispôsobené potrebám užívateľov
• rôzne estetické varianty, napr. okná so skrytým krídlom, verzia okien imitujúcich oceľové okná Industrial
s použitím troch druhov zasklievacích líšt: Standard, Prestige, Style
• dvere 1- i 2 – krídlové, voni dnu otváravé, dostupné sú i veľkorozmerné konštrukcie
• možnosť ohýbania profilov a výroby obklúkových konštrukcií
• individuálne osadenie resp. zabudovanie do hliníkových fasád
• estetické spojenia s fasádami
• okná a dvere so zvýšenou odolnosťou voči vlámaniu
• možnosť výroby dvojfarebných konštrukcií: profily môžu mať inú farbu z vonkajšej i vnútornej strany
• zhoda s požiadavkami CE klasifikácie

Hladať